วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดเมืองราชบุรี ประกอบไปด้วย
1. นาย...........................ตำแหน่ง..............................

2. นาย..........................ตำแหน่ง..............................

3. นาย..........................ตำแหน่ง...............................

4. นาย..........................ตำแหน่ง...............................

5. นาย..........................ตำแหน่ง...............................

ไม่มีความคิดเห็น: