วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน....................................ตั้งอยู่ที่........หมู่...........
ตำบล...................อำเภอ...............จังหวัด.......................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2.ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา.............................................................................................................................

วิสัยทัศน์............................................................................................................................

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน....................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1...............................................................
2..............................................................
3..............................................................
4..............................................................
5..............................................................

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดเมืองราชบุรี ประกอบไปด้วย
1. นาย...........................ตำแหน่ง..............................

2. นาย..........................ตำแหน่ง..............................

3. นาย..........................ตำแหน่ง...............................

4. นาย..........................ตำแหน่ง...............................

5. นาย..........................ตำแหน่ง...............................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่อง บล็อก

วันที่13 ตุลาคม 2551 เป็นวันที่ดิฉันมาอบรมเป็นวันแรก ตอนเช้าก็ได้เข้าฟังอาจารย์ว่าวันนี้ที่เข้ามาอบรมนั้นเพื่ออะไรกัน พอประมาณสี่โมงเช้าอาจารย์ก็ให้เข้าห้องที่ดิฉันต้องอบรม พอเข้าไปอบรมอาจารย์ก็สอนเรื่องการสร้างบล็อก มันก็ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องนี้ เพราะถ้าไม่ได้อบรมมันก็ทำให้ดิฉันไม่รู้เรื่องนี้เลย ดีเหมือนกันที่ได้อบรมเรื่องนี้ แต่วันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมาก ยัง งงๆอยู่