วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน....................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1...............................................................
2..............................................................
3..............................................................
4..............................................................
5..............................................................

ไม่มีความคิดเห็น: